unsplash_ibqNFI6nC7g.jpg
Een begrip in Drachten
Feenstra Elektra

Al meer dan 35 jaar ervaring

Feenstra Elektra, al 50 jaar een begrip in Drachten


In 1970 begon Gerrit Feenstra zijn bedrijf aan huis aan Het Vliet in Drachten. Na korte tijd verhuisde het gezin Feenstra- en daarmee het bedrijf- naar de Oude weg.

In de begintijd legde Feenstra Elektra zich volledig toe op "huis- tuin- en keukenelektra". In de loop der jaren heeft de expertise zich uitgebreid naar o.a. toegangscontrolesystemen, intercom videosystemen, automatische deurbediening, domotica, brandmeldinstallaties en noodverlichting.

Gaande weg groeide het bedrijf uit zijn jasje aan de Oudeweg. Daarom kwam er in 1980 een bedrijfspand aan de Giek, op bedrijventerrein De Haven. Daar vierde het bedrijf in 1995 zijn 25-jarig bestaan en daar zit het bedrijf vandaag de dag nog steeds. 

Inmiddels is de dagelijkse leiding van Feenstra Elektra overgegaan van vader Gerrit op zoon Fred Feenstra. Kenmerkend voor Feenstra Elektra is dan ook dat het bedrijf groot is geworden door klein te blijven. Een hecht team van vaste medewerkers vormt al jaren het vertrouwde gezicht van Feenstra Elektra voor klanten. Dat zegt minstens zo veel als de erkenningen en certificaten waarover we als erkend installatiebedrijf beschikken.

Sterkin erkend, vanaf 1 januari 2019: installQ


Sterkin staat voor een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert. De fusie tussen KvINL en Sterkin tot de nieuwe Stichting InstallQ zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid en een grotere transparantie ontstaat. Goede kwaliteitsborging is namelijk gebaat bij een breed draagvlak, veel duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten. Dit ontstaat alleen als er een brede afstemming is tussen en met verschillende partijen. Het laten bestaan van meerdere stichtingen die zich met kwaliteitsborging bezighouden helpt in dat geval niet om tot succesvolle regelingen te komen. De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt de nieuwe organisatie een marktleider waarbij ze volledig onafhankelijk en zelfstandig opereert. Zo streeft InstallQ de komende jaren ernaar om hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Daarbij wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

Hiermee toont de ondernemer zijn potentiele klant dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd. Kortom: een erkenning onderscheidt de vakbekwame installateur van de beunhaas.

Lid van UNETO VNI


UNETO-VNI is de ondernemingsorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

BRL 6000 gecertificeerd
De BRL 6000 (Beoordelingsrichtlijn 6000) bevat eisen met betrekking tot het installeren van o.a. elektrische installaties. Een bedrijf dat voldoet aan deze eisen kan gecertificeerd worden. Het certificaat geldt als bewijs dat de aangelegde installaties voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Het BRL 6000 certificaat vervangt het vroegere keurmerk van 'waarborginstallateur'.